Üldtööplaan

2018/19 õppeaasta I poolaasta tööplaan

Aeg

Üritus

Vastutaja

E. 27.august
kell 10.00 
Õppenõukogu S.Varinurm
E.3.september
kell 12.30

Esimese koolipäeva aktus S.Varinurm
P. 7.oktoober
kell 15.00

XV Õpetajate Muusikapäev
Rakvere Muusikakoolis
M.Koitla
K.17.oktoober

Esinemine Moldaavia külalistele A.Zamahhova
R.19.oktoober
kell 11.00

Etüüdiralli Kohtla-Järve Kunstide Koolis S.Jessevitš

22.10.2017 – 28.10.2018
SÜGISVAHEAEG

R.16.november

Klaveriõpetajate koolituspäev Jõhvi Muusikakoolis S,Jessevitš
N.15.november

Akadeemiline kontsert I M.Koitla
R.30.november
kell 16.00

Õppenõukogu S.Varinurm
R. 7.detsember

Akadeemiline kontsert II A.Zamahhov
detsember

Kontsert Vasta Koolis M.Popova
detsember

Esinemine Lille Turvakodus A.Zamahhova
R.21.detsember

Talvehommikukontsert A.Zamahhov

24.12.2018 – 06.01.2019
TALVEVAHEAEG