Õppetöö

Õppetöö toimub vastavalt EHIS-es (Eesti Hariduse Infosüsteem) kinnitatud õppekavadele.

Aseri Muusikakoolis on võimalik õppida 2018/19 õppeaastal klaverit, akordioni, nuppakordioni (bajaani), plokkflööti, kitarri, kannelt, balalaikat, ukuleelet.
Lisapillidena on võimalik õppida kõiki eelpoolnimetatud pille ja lisaks mandoliini, kontrabassi (rahvapilliorkestris), torupilli, parmupilli, rütmipillina -trumme.
Kool võimaldab muusikaharidust omandada kahes erineva raskusastmega õppekavaga osakonnas:
* pilliõpetusosakond – eesmärgiks on anda muusikalist põhiharidust antud huvialal ja valmistada õppureid ette professionaalse muusikahariduse õppeks;
* üldosakond – eesmärgiks on anda muusikalist põhiharidust antud erialal vähendatud mahus.
Konkreetse ainekavaga on võimalik tutvuda Aseri Muusikakoolis.

Õppeaasta jaguneb kolmeks trimestriks.
Vaheaegade kestvus on kooskõlas üldhariduskoolide vastavate perioodidega:

I      22. oktoober 2018 – 28. oktoober 2018;
II     24. detsember 2018 – 06. jaanuar 2019;
III    25. veebruar 2019 – 03. märts 2019;
IV    22. aprill 2019 – 28. aprill 2019;
V     12. juuni 2019 – 31. august 2019.