Koolipere

Õpilased

2018/19 õppeaastal alustas muusikakoolis õpinguid  46 õpilast.

Õpetajad

1. Svetlana Jessevitš – klaveriõpetaja, telef. 33 51 136, muusikakool@aseri.ee
2. Marianna Koitla – klaveri- ja plokkflöödiõpetaja, telef. 33 51 136, muusikakool@aseri.ee
3. Marina Popova – solfedžo- ja muusikalooõpetaja, telef. 33 51 136, muusikakool@aseri.ee
4. Anatoli Zamahhov – akordioni-, nuppakordioni-, bajaani- ja kitarriõpetaja, telef. 33 51 136, muusikakool@aseri.ee
5. Anna Zamahhova – akordioni- , kandle – ja balalaikaõpetaja, telef. 33 51 136, muusikakool@aseri.ee
6. Silvi-Niina Varinurm – muusikakooli direktor, telef. 33 51 136, 51 75 891, muusikakool@aseri.ee

Ansamblid, orkestrid

Vokaalinstrumentaalansambel – juhendaja õp. Anatoli Zamahhov
Käsikellade ansamblid (noorem ja vanem rühm) – juhendaja õp. Marina Popova
Nuppakordionistide ansambel – juhendaja õp. Anatoli Zamahhov

Hoolekogu

1. Kaido Veski – Vallavolikogu esindaja
2. Marianna Koitla – õppenõukogu esindaja
3. Regina Kaplina – kooli vilistlane
4. Viktoria Ibragimova – lastevanemate esindaja
5. Kaari Uussoo – lastevanemate esindaja

Viru-Nigula Vallavalitsuse korraldus nr 129  22.03.2018