Kooli ajalugu

Meie kool

Aseri Muusikakool, tol ajal lastemuusikakool, alustas tööd 1974.aasta aprillis, mil toimusid vastuvõtueksamid avatavasse kooli. Oli palju muusikalembelisi peresid, kes pidid oma lapsi koolitama ümbruskonna linnade muusikakoolides. Bussiliiklus oli nigel ja lastel läks palju aega jõudmaks kooli.
Situatsioon kooli loomiseks Aseris oli küps. Oli õpilaste ja lastevanemate soov, oli innukas eestvedaja – tulihingeline muusikaarmastaja oli tolle aja Aseri Keskkooli direktor Jaan-Ülo Saar. Oli majanduslik kindlus: Aseri Keraamikatehase direktorilt Nikolai Fedjukinilt saadi, lisaks riiklikele vahenditele, toetust ja nii see algas.
1.septembril 1974.aastal alustas vastavatud muusikakooli I klassi klaverit õppima 23, akordioni 2, bajaani 9 ja puhkpille 3 õpilast. Tulid üle ka õpilased teistest muusikakoolidest (Kohtla-Järvelt, Kundast) Aseri Lastemuusikakooli. Direktorina alustas tööd Aseri Keskkooli vilistlane, Tallinna Pedagoogilises Instituudis muusika hariduse omandanud Silvi-Niina Varinurm (Papstel) .Esimesed õpetajad olid: Ester Kullamaa (solfedžo/muusikalugu), Juta Tiitso (klaver), Ursula Hoovi (klaver), Tamara Badanova (bajaan) ja Elmar Liiv (puhkpillid).
Algaastatel töötas kool Aseri Keskkooli ruumides. Uue kultuurimaja valmimisega 1978. aastal kolis kool sinna üle.
1980/81. õppeaastast alustati õpinguid vanas klubis, mis renoveeriti kooli tarbeks.
2014/15 õppeaasta algas taas üldhariduskoolis. Muusikakool koliti juurdeehituse 3. korrusele, kus renoveeriti 6 klassi.
Muusikakoolis on pidevalt õpetatud klaverit, akordioni, bajaani (nuppakordioni), puhkpille.
Läbi aegade on klaverit õpetanud 12, akordioni 7, bajaani (nuppakordioni) 4, puhkpille 5, solfedžot ja muusikalugu 4 õpetajat ning 1 õpetaja on õpetanud viiulit.
Suurim õpilaste arv oli 1990/91. õppeaastal – 98 õpilast.
Samal õppeaastal avanes võimalus lisaainetena õpetada kunstiajalugu ja peotantsu – need õppekavad toimisid 5 aastat.
1999. aasta sügisel avati koolis rahvatantsuosakond, kuid kahjuks varalahkunud õpetaja unistus ja kooli suur lootus tugevale tantsurühmale luhtus.
Aseri Muusikakooli on lõpetanud 232 noort muusikut.
Huvikoolina annab Aseri Muusikakool muusikalist alusharidust Viru-Nigula valla lastele.
Muusikakool on üks valla kultuurielu alustalasid. Kooli õpetajad osalevad ning on ka rahvamaja ja keskkooli kollektiivide juhid. Kool on vallale kui väike külafilharmoonia, kus toimuvad oma kontserdid ja samuti: Eesti Kontserdi, Pille Lille Muusikute Toetusfondi ja kõrgtasemel üksikesinejate loeng-kontserdid.
Muusikakool korraldab avatud kontserte vallaelanikele. Nende peamine eesmärk on võimaldada õpilastele ja õpetajatele esinemispraktikat ja pakkuda muusikaelamust vallaelanikele.