Dokumendid

Põhimäärus

Aseri Muusikakooli põhimäärus

Arengukava

Aseri Muusikakooli arengukava kinnitamine

Kodukord

Aseri Muusikakooli kodukord

Töötasustamine

Aseri Muusikakooli õpetajate töötasustamise alused

Vastuvõtmine, väljaarvamine ja lõpetamine

Õpilaste vastuvõtmise, koolist väljaarvamise ning kooli lõpetamise tingimused ja kord Viru-Nigula valla muusikakoolides

Õppetasu

 Aseri Muusikakooli õppetasu kinnitamine

Töösisekorraeeskirjad

 Aseri Muusikakooli töösisekorraeeskirjad

Hoolekogu

Aseri Muusikakooli hoolekogu koosseisu kinnitamine